Aditiva do paliv

Aditiva do paliv

Aditiva výrobní

– což jsou chemikálie přidávané do paliv již při výrobě. Výrobci se tak snaží palivu zajistit takové parametry, které bude splňovat nezbytné technické normy, bez nichž by nebylo možné palivo prodávat v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu, že výrobní aditivace paliva vyžaduje ze strany výrobce další náklady, lze tuto aditivaci považovat za dostatečnou pouze z hlediska zákonných předpisů, nikoli z hlediska jízdních vlastností.

Aditiva povýrobní (komerční,doplňková)

– jsou chemické směsi přidávané do paliva samotným motoristou při tankování.  Záleží na řidiči, jaká povýrobní aditiva si vybere, protože na trhu je motorových příměsí pro benzinová, dieselová i plynová vozidla značné množství. Je tedy třeba se dobře informovat na kvalitní aditiva. Povýrobní aditiva se prodávají přímo v automobilových servisech ale i u lépe zásobených čerpacích stanic. Samozřejmě je lze zakoupit i u autorizovaných prodejců či výrobců.

Jaký má smysl používání povýrobních aditiv?

Odlišný proces činnosti zážehového a vznětového motoru vyžaduje odlišná aditiva. Jakákoli aditiva, která se tváří, že fungují současně v zážehovém i vznětovém motoru se proto rozhodně nedoporučuje používat. Účelem palivových aditiv je jednak ochrana motoru před nadměrným nebo předčasným opotřebením, jednak zabezpečení kultivovanosti chodu a efektivity provozu motoru. Při zvolení vhodného výrobku má tedy motorista i přes výdaj do aditiva celkově nižší náklady na provoz (cena za palivo + efektivita jízdy). Vozidlo s vyváženým chodem motoru je samozřejmě také ekologičtější. Trh s aditivy obecně využívá pouze malé procento řidičů. Což je však důsledkem špatné informovanosti řidičů, nikoli proto, že by povýrobní aditivace byla zbytečná nebo neúčelná.

Co by měla obsahovat aditiva pro benzínové, případně LPG a CNG motory?

 • zvyšovače oktanového čísla - zabezpečují výkon a kultivovaný běh motoru
 • detergenty - čistí horké části motoru od karbonu
 • inhibitory koroze – potlačují vznik koroze zejména na broušených plochách částí motoru
 • antioxidanty – zabraňují stárnutí paliva a vzniku pryskyřičných úsad v systému
 • antikorozní přísady – chrání části palivové soustavy proti rezavění, zejména v přítomnosti vody
 • mazivostní přísady – zlepšují mazání pohyblivých částí palivové soustavy a postupně snižuje i celkové pasivní odpory pístní skupiny
 • přísady proti zatloukání ventilových sedel – u starších motorů zabraňují opotřebení ventilových sedel, což následně způsobuje změnu ventilové vůle a tzv. podpálení sedel
 • deaktivátory kovů – zamezují katalytické reakci zejména zbytkových barevných kovů s benzínem a tím zabraňují jeho oxidaci a stárnutí.
 • přísady proti zamrzání vody – zabraňují zamrzání vody v palivovém systému

 

Co by měla obsahovat aditiva pro naftové motory?

 • zvyšovače cetanového čísla -  zabezpečují výkon a kultivovaný běh motoru, upravují emise výfukových plynů
 • antioxidanty – zabezpečují zpomalení stárnutí a zlepšují stabilitu nafty (zejména nutné u dnešních směsných naft, obsahujících určité procento MEŘO)
 • antikorodanty - chrání části palivové soustavy proti rezavění, zejména v přítomnosti vody (je nutné chránit především vysoce přesné hydraulické prvky vysokotlaké části palivových soustav)
 • detergentní přísady - čistí horké části motoru od karbonu, zejména zabraňují zanášení čepových trysek
 • mazivostní přísady - zlepšují mazání pohyblivých částí palivové soustavy zejména zabraňují zadírání rotačních a vysokotlakých čerpadel
 • antistatické přísady – zabraňují vzniku statické elektřiny a el.výboji při čerpání
 • deemulgátory – odsazují emulgovanou vodu rozptýlenou v naftě ke dnu nádrže
 • baktericidní a bakteriostatické přísady – potlačují bakteriální rozklad paliva a tím problémy s tímto rozkladem spojené (např. vznik rosolovitých úsad, ucpávajících palivové filtry)
 • depresanty – přísady zlepšující zimní vlastnosti nafty, zejména její filtrovatelnost za nízkých teplot
 • protipěnivostní přísady – zabraňují přetečení nafty při tankování, zrychlují proces tankování

 

Několik rad pro výběr vhodných přípravků

Na trhu se vyskytuje mnoho různých přípravků od nejrůznějších firem, které deklarují různé účinky. Při výběru vhodného přípravku je vhodné držet se těchto zásad:

1)      objasnit si, zda je přípravek určen do benzínu či do nafty

2)      pečlivě si přečíst deklarované účinky – co přípravek zlepšuje zejména chceme-li řešit konkrétní problém vozidla. (například zlepšit zimní vlastnosti) Podle deklarovaných vlastností lze usuzovat na typ použitých přísad v přípravku.

3)      Rozhodně lze doporučit alespoň tyto základní aplikace:

Pravidelné nebo občasné užívání přípravku s detergentními vlastnostmi a to jak do benzínu tak nafty, rovněž tak použití přípravku s mazivostními a protikorozními vlastnostmi. Do motorové nafty je  vhodné častější užití přípravku, který obsahuje přísadu na stabilizaci nafty  (tedy  antioxidanty a baktericidní přísady) zejména nyní, kdy veškerá nafta obsahuje MEŘO.

Před poklesem teplot v zimním období, použít přípravek s depresantem  pro zlepšení zimních vlastností nafty, případně zvyšovač cetanového čísla pro lepší startovatelnost.

4)      Je nutné být obezřetný při nákupu přípravků s mlhavě a nejasně deklarovanými účinky na obalu.

5)      Dobře zvážit nákup extrémně drahého přípravku, protože vysoká cena může být jen obchodním trikem aby uživatel nabyl dojmu, že i účinky jsou extrémní.

Je nutné vycházet ze skutečnosti, že účinné přípravky existují, ale zázračné nikoli!