Autobaterie

ODBORNÝ článek na auto.idnes.cz - klikni ZDE

 

Autobaterie

Autobaterie (někdy také obecněji akumulátor) je zdroj elektrické energie v motorových vozidlech. Jedná se o chemický zdroj elektrické energie. Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor v klidu, pokud motor běží, tak je zdrojem elektřiny alternátor či dynamo. Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně 2,1 V. Skládá se z nádoby (z plastu), deskových elektrod (kladná - PbO2, záporná - houbovité olovo), separátoru (deska z elektricky nevodivého materiálu, která je vložena mezi dvě elektrody), a elektrolytu (obvykle H2SO4 + H2O, při hustotě 1,285kg/dm3). Olovo se používá kvůli schopnosti dodat najednou velký proud (při startování vozidla) bez poškození.

 

Údržba autobaterie

Autobaterii prospívá časté používání. Pokud ji dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde k zatvrdnutí PbSO4 (sulfataci). Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod zapojujeme až nakonec. Baterii nabíjíme v dobře větraných prostorech, protože při nabíjení se uvolňuje vodík a kyslík (proto také u nabíjené baterie nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme). Nabíjíme zdrojem stejnosměrného proudu stejným napětím, jaké má baterie, proudem o velikosti jedné desetiny kapacity baterie. Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je potřeba občas zkontrolovat hladinu elektrolytu, popřípadě dolít destilovanou vodou. Vývody baterie by měly být čisté (bez koroze), svorky dobře utažené a s vývody nakonzervované.

Životnost autobaterie

Pokud nedojde k fyzickému poškození (např. proražení nádoby), bývá průměrná životnost mezi 4 - 6 lety, záleží na údržbě a na způsobu používání. Pokud dojde k vybití článků pod 1,75 V, je baterie nevratně poškozená.

Recyklace baterií

Protože jsou vysloužilé autobaterie nebezpečným odpadem, je nutné je ekologicky likvidovat. Buď se odevzdávají prodejci nových autobaterií, nebo se dají i prodat firmám, které se zabývají recyklací kovů, autobaterie jsou totiž dobrým zdrojem olova.

Výměna autobaterie

Informujte se v servisu, zda odpojení baterie nezpůsobí ztrátu paměti některých funkcí elektroniky, nebo zda se řídící jednotka např. nepřepne do nouzového režimu. Počítejete s tím, že odpojením baterie nebude fungovat centrální zamykání.

Postup

  • vypněte motor a všechny spotřebiče
  • zamezte zkratům, používejte izolované nářadí
  • autobaterii neotáčejte vzhůru nohama ani extrémně nenaklánějte vzhledem k tekutému "žíravému" obsahu
  • chraňte si oči a kůži

Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostřený vývod zapojujeme až nakonec.

 

Při montáži baterie do vozidla:

  1. dobře očistěte místo pro uložení baterie
  2. baterii řádně upevněte, ale dbejte, aby nedošlo k deformaci a poškození nádoby baterie
  3. póly a svorky očistěte, ale nepoškrábejte a nepoškoďte ostrým nářadím: svorky musí být nepoškozené
  4. zapojte nekostřený (nejčastěji +) pól
  5. zapojte kostřený (nejčastěji -) pól
  6. připojovací svorky řádně dotáhněte